Blogg

Varför arbetsgivare bör göra radonmätning kommande säsong

Som ansvarig arbetsgivare är det din skyldighet att säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö för dina anställda. En viktig faktor är radon, som är en osynlig och luktfri gas som kan ha allvarliga hälsoeffekter. Kommande säsong är det perfekta tillfället för arbetsgivare att ta initiativ och genomföra radonmätning på arbetsplatsen. Här kommer vi att förklara varför radonmätning är så viktigt och hur det kan bidra till en trygg arbetsmiljö.

  • Skydda hälsan hos dina anställda: Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken och kan tränga in i byggnader. Långvarig exponering för höga nivåer av radon kan öka risken för lungcancer, vilket gör det till en allvarlig hälsorisk för dina anställda. Genom att göra radonmätning kan du identifiera eventuella problem och vidta åtgärder för att minska exponeringen.
  • Minska riskerna och förebygga skador: Genom att agera i förebyggande syfte och genomföra radonmätning kan du minska riskerna för arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Att upptäcka och åtgärda radon i ett tidigt skede kan förebygga allvarliga konsekvenser och spara på både tid och pengar för ditt företag.
  • Det är en nödvändig skyldighet för arbetsgivare att begränsa radonhalten på arbetsplatsen som en central del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. Att inte uppfylla dessa krav innebär att arbetsgivare kan konfronteras med krav eller föreläggande med vite från Arbetsmiljöverket. Men ännu allvarligare är att de då riskerar sin egen och sina medarbetares hälsa, då höga radonhalter ökar risken för lungcancer.
  • När dina anställda vet att du tar deras hälsa och säkerhet på allvar, ökar det deras förtroende för dig som arbetsgivare och skapar en bättre arbetsmiljö. Medarbetare som känner sig trygga och uppskattade är också mer benägna att vara produktiva och trivas på jobbet.
  • Ett företag som visar omsorg för sina anställdas välbefinnande och tar ansvar för arbetsmiljön får ett positivt rykte. 

Radonmätning är en viktig åtgärd som arbetsgivare bör ta på allvar för att säkerställa en hälsosam och trygg arbetsmiljö. Genom att skydda hälsan hos dina anställda, minska riskerna och följa gällande lagkrav visar du omsorg och ansvar för arbetsmiljön. Detta kan öka medarbetarnas trivsel och förtroende samt förbättra arbetsplatsens rykte. Så passa på att göra radonmätning kommande säsong och skapa en säkrare arbetsplats för alla!

Från och med den 1 oktober 2021 har en uppdaterad och förbättrad metod för mätning av radon på arbetsplatser införts. Denna reviderade metod ersätter den tidigare versionen från 2004 och är utformad för att öka precisionen och tillförlitligheten i radonmätningar. Syftet är att säkerställa att radonmätningar på arbetsplatser blir ännu mer exakta och pålitliga.

Relaterad information
Was ist Radon
Radonmessung